Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden voor vrijwilligers van de deelnemende gemeenten en hun afvalinzamelbedrijven (hierna te noemen OnzeWijkhelden).

Door inschrijving als vrijwilliger voor het project Wijkhelden verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende bepalingen:

 • Vrijwilligers handelen met respect voor mens, omgeving en natuur tijdens de loopronde. Dit betekent dat je tijdens het opruimen van zwerfafval gepaste zorg in acht neemt met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse, zodat er zo min mogelijk risico is op schade voor betrokkenen en OnzeWijkhelden. De begeleiders van kinderen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en gedragen zich ook als zodanig.
 • Ten behoeve van je veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer, vragen wij je -en vooral de kinderen- de verstrekte veiligheidshesjes te dragen.
 • Je kunt je inschrijven als vrijwilliger of begeleider van een team in het jaar dat je de leeftijd van 18 jaar (of ouder) bereikt hebt.
 • De looprondevergoedingen worden maandelijks uitgekeerd aan de begeleider. Looprondes kunnen tot uiterlijk de eerste zondag van de opvolgende maand worden geregistreerd. Het recht op vergoeding komt na deze dag geheel te vervallen. Hierover kan niet worden gecommuniceerd.
 • De begeleider geeft de looprondes naar waarheid op.
 • Wij gaan ervan uit dat de hoofdbegeleider van een team toestemming heeft gekregen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen die zich als Wijkheld aansluiten bij een team.
 • Het is verboden om de speciale restafvalzakken die bedoeld zijn voor zwerfafval, te vullen met ander afval zoals huishoudelijk restafval.
 • OnzeWijkhelden verstrekt het benodigde materiaal om in de openbare ruimte zwerfafval op te ruimen. Dit materiaal blijft eigendom van OnzeWijkhelden, ook als je als vrijwilliger de werkzaamheden beëindigt. OnzeWijkhelden ontvangt het materiaal dan graag terug.
 • Met jouw aanmelding en die van de door jou geregistreerde teamleden, is jouw hele team verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Deze verzekering geldt als een ongeval- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Als je als vrijwilliger de werkzaamheden wilt beëindigen, verzoeken wij je om dit via de website door te geven. Dit kan door in te loggen en naar jouw persoonlijke gegevens te gaan. Onderaan deze pagina zit de ‘afmeldknop’. Je ontvangt daarna een bevestigings-email met daarin een eventuele instructie voor het retourneren van het materiaal.
 • OnzeWijkhelden stelt het enorm op prijs als je foto’s maakt tijdens de werkzaamheden. Als je de foto’s uploadt, aan ons mailt en/of deelt op social media, dan geef je daarmee automatisch toestemming om deze te publiceren ten behoeve van promotie van de Wijkhelden.
 • OnzeWijkhelden (en jouw gemeente) hebben toestemming om vrijwilligers te benaderen via e-mail, telefoon of per post voor onderwerpen van organisatorische aard.
 • OnzeWijkhelden (en jouw gemeente) mogen je persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.
 • Bij het niet nakomen van bovengenoemde bepalingen, heeft OnzeWijkhelden het recht om je uit te schrijven als vrijwilliger.