Geschiedenis

De Wijkhelden zijn eind jaren negentig in Nijmegen ontstaan. Hier ruimden groepjes jongens en meisjes zwerfafval op. Eerst deden ze dat onder de naam ‘Z-teams’, later werden ze ‘BuurtRangers’ genoemd. Dit werd een groot succes. Honderden BuurtRangers in heel Nijmegen hebben hun steentje bijgedragen aan een schonere leefomgeving.

Ook volwassenen

Niet veel later ontstond ook een volwassen variant van het project: de Vrienden van de Wijk. In dat project liepen veel volwassenen regelmatig een schoonmaakronde door de wijk. Zo groeide deze aanpak van zwerfafval uit tot een stevige vaste waarde in de gemeente Nijmegen.

Wijkhelden

En nu volgt de volgende stap: landelijke invoering van zwerfafvalteams. Niet onder de oude namen, maar onder een gezamenlijke naam, die zowel de jongens en meisjes als de volwassenen precies noemt wat ze zijn: echte Wijkhelden!